مدیر فروش:

۰۷۷۳۴۲۲۵۶۷۰ 

   ۰۹۱۷۳۷۳۳۵۰۳ 

  ۰۹۱۷۷۷۳۰۲۵۷

فکس:         ۰۷۷۳۴۲۶۳۳۴۸

پيامك : ۳۰۰۰۵۳۷۷۷۷۲۰۰۰

ایمیل:  info@novinsanaat.ir  

  nsa2100@yahoo.com

اینستاگرام: novinsanaat1

آدرس:استان بوشهر برازجان بلوار شریعتی نرسیده به چهارراه شورا فروشگاه نوین صنعت